Процедури

Процедура № 6308 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 14.09.2022
Втора дата
Начална цена 19,450.40 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 29

Данни за дървесината

Обект/и № 29
Дървесен вид бб, см, бк, гбр, трп
Едра 39 куб.м.
Средна 10 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 46 куб.м.
За огрев 307 куб.м.
ОЗМ 8 куб.м.
Всичко 410 куб.м.