Процедура № 6308 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Котел 14.09.2022 19,450.40 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 29

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
29 бб, см, бк, гбр, трп 39 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 46 куб.м. 307 куб.м. 8 куб.м. 410 куб.м.