Процедури

Процедура № 6309 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение ДГС Кипилово
Първа дата 20.09.2022
Втора дата
Начална цена 15,562.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Сключване на договор по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП
Предмет Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП обект 231

Данни за дървесината

Обект/и № 231
Дървесен вид бб, см, чб, бк, гбр,здб, чрш,брс, бл, трп, яс,
Едра 59 куб.м.
Средна 14 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 146 куб.м.
За огрев 159 куб.м.
ОЗМ 4 куб.м.
Всичко 384 куб.м.