Процедура № 6309 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 20.09.2022 15,562.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Сключване на договор по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП
Предмет Добив на дървесина по чл. 27, ал. 1, т. 3 от НУРВИДГТДОСПДНГП обект 231

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
231 бб, см, чб, бк, гбр,здб, чрш,брс, бл, трп, яс, 59 куб.м. 14 куб.м. 2 куб.м. 146 куб.м. 159 куб.м. 4 куб.м. 384 куб.м.