Процедури

Процедура № 6310 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 03.10.2022
Втора дата
Начална цена 31,706.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2256.

Данни за дървесината

Обект/и № 2256
Дървесен вид чб,бб,здб,избк,гбр,мжд
Едра 70 куб.м.
Средна 46 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 252 куб.м.
За огрев 338 куб.м.
ОЗМ 118 куб.м.
Всичко 778 куб.м.