Процедура № 6316 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Гурково 19.10.2022 10,000.00 лв. без ДДС Публично състезание Профил на купувача публично състезание
Предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (един) брой котел на твърдо гориво”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.