Процедура № 6338 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Котел 30.09.2022 45,115.44 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 51

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
51 бк,здб,гбр,трп 53 куб.м. 14 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 884 куб.м. 0 куб.м. 951 куб.м.