Процедура № 6340 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Казанлък 26.10.2022 2,148.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия „Открит конкурс“
Предмет „Отглеждане млади насаждения без материален добив - Премахване на нежелани дървесни и храстови видове“ в Обект № 12-22-203

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12-22-203 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.