Процедура № 6346 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Айтос 28.10.2022 5,100.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Възлагане на услугите „товарене, транспортиране, разтоварване» на добита дървесина, находяща се на вр.складове на територията на ТП ДГС Айтос - до административна сграда на ТП ДГС Айтос, Горски разсадник «Извора» при ТП ДГС Айтос, Горски кантон с.Снягово, Горски кантон с.Люляково и обслужващи сгради в двора на Ловна хижа «Дъбрава», до административна сграда на РСПБЗН – гр.Поморие, до административна сграда на РСПБЗН – гр.Несебър, както и до административна сграда на РСПБЗН – гр.Айтос

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 200 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 200 Пр. куб.м.