Процедура № 6358 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Нова Загора 08.11.2022 32,330.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на дейност ТП „ДГС-Нова Загора

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2206 чб, бб 51 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1100 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1151 куб.м.