Процедура № 6366 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 16.11.2022 22,865.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача открит конкурс
Предмет „Залесяване, чрез сеене на семена - 197дка/обичайна дейност/,; ЛКД №1.1.- Пренасяне на дъбов жълъд с кофа до 100 м.; ЛКД №1.2 –Сеене в гнезда /копки/ - 197дка., в териториалният обхват на ТП „ДГС СРЕДЕЦ“ – ОБЕКТ ЛКД 4-2022“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКД 4/2022 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.