Процедура № 6368 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 22.11.2022 30,396.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина - обект №2226

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2226 чб 106 куб.м. 374 куб.м. 10 куб.м. 335 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 825 куб.м.