Процедура № 6369 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Гурково 28.11.2022 3,000.00 лв. без ДДС Публично състезание Профил на купувача Публично състезание
Предмет „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за срок от 12 месеца “

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.