Процедура № 6389 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 09.12.2022 208,733.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане дейността "Добив на дървесина" - обекти №№2305, 2306, 2307, 2308 на територията на ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2305, 2306, 2307, 2308 чб, бб, бл, изгор, цр 1463 куб.м. 3180 куб.м. 120 куб.м. 658 куб.м. 203 куб.м. 0 куб.м. 5624 куб.м.