Процедура № 6393 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Царево 08.12.2022 819,255.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача ОТКРИТ КОНКУРС „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2314, 2315, 2321; изгр, бл, цр, срлп, мжд, кгбр, избк, чб, мб, пяс; 880 куб.м. 3709 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 18631 куб.м. 89 куб.м. 23357 куб.м.