Процедура № 6396 на ДГС Карнобат

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Карнобат 08.12.2022 62,675.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане на услугите: сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене,транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента от ДГТ, от обект 12305 (подотдели 1197 "а", 1183 "п", 1200 "г', 1181 "г"), ЛФ 2023.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12305 шир 11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 380 куб.м. 422 куб.м. 0 куб.м. 813 куб.м.