Процедура № 6400 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Маджарово 12.12.2022 53,585.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Възлагане на изпълнението на услугата по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП ДГС Маджарово – ЛФ 2023г. за местни търговци“ за Обекти №№ 2301; 2302; 2303; 2304; 2305.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2301; 2302; 2303; 2304; 2305 бл, здб, цр, бук 78 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 117 куб.м. 1090 куб.м. 209 куб.м. 1531 куб.м.