Процедура № 6401 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Маджарово 12.12.2022 66,395.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Възлагане изпълнението на услуга по добив на дървесина в обекти от горски територии държавна собственост в района на ТП ”Държавно горско стопанство Маджарово” ЛФ 2023 година, обекти 2306; 2307; 2308.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2306; 2307; 2308; тп, ак, бл, цр; 243 куб.м. 38 куб.м. 0 куб.м. 324 куб.м. 1152 куб.м. 140 куб.м. 1897 куб.м.