Процедура № 6417 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 6417 на ДГС Стара Загора от 14.12.2022 е прекратена!
ДГС Стара Загора 14.12.2022 47,278.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №235102

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
235102 цр, здб, срлп, мждр, гбр, кдб, бл 23 куб.м. 42 куб.м. 1 куб.м. 311 куб.м. 775 куб.м. 0 куб.м. 1152 куб.м.