Процедура № 6420 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара Загора 14.12.2022 64,304.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №235104

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
235104 здб, цр, срлп, мждр, чб, бл, 49 куб.м. 221 куб.м. 29 куб.м. 329 куб.м. 938 куб.м. 0 куб.м. 1566 куб.м.