Процедура № 6422 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара Загора 14.12.2022 57,830.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №235106

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
235106 цр, здб, гбр, мждр, кдб, срлп 92 куб.м. 250 куб.м. 16 куб.м. 312 куб.м. 736 куб.м. 0 куб.м. 1406 куб.м.