Процедура № 6423 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара Загора 14.12.2022 57,535.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии държавна собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №235107

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
235107 здб, цр, бл, кгбр, мждр 129 куб.м. 289 куб.м. 1 куб.м. 243 куб.м. 735 куб.м. 0 куб.м. 1397 куб.м.