Процедура № 6442 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 15.12.2022 207,175.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открита процедура
Предмет Добив на дървесина от обект № 2305 от КЛФ - 2023 г., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДЛС-Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2305 чб, бб,гбр,кн,кб,срлп,мждр,цр,бл,изгр 48 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2371 куб.м. 2671 куб.м. 9 куб.м. 5099 куб.м.