Процедура № 6445 на ДГС Нова Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Нова Загора 15.12.2022 54,739.75 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача Открит конкурс Възлагане на комплекс от лесокултурни дейности в горски територии в обособен Обект ЛКД № 1-2023 г. в териториалния обхват на ТП ДГС Нова Загора

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.