Процедура № 6453 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 19.12.2022 83,326.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача открит конкурс
Предмет ЛКД №1 -ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ - 596дка.; ЛКД №1.1-ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЧЕТИРИГОДИШНИ ГОРСКИ КУЛТУРИ - 5дка х 1 път = 5дка /компенсационно залесяване/; ЛКД №2.1-ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ ГОРСКИ КУЛТУРИ - 197дка х 3 пъти = 591дка /обичайна дейност/ в териториалният обхват на ТП „ДГС СРЕДЕЦ“ – ОБЕКТ ЛКД 1-2023“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКД 1/2023 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.