Процедура № 6480 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Казанлък 22.12.2022 17,987.06 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия „Открит конкурс“
Предмет Ръчно отглеждане и попълване горски култури “ в Обект № 12-23-201, в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ Държавно горско стопанство Казанлък“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12-23-201 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.