Процедура № 6481 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Казанлък 22.12.2022 23,757.74 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача „Открит конкурс“ Механизирани дейности: почистване площи, почвоподготовка, залесяване , попълване и отглеждане тополови култури “, в Обект № 12-23-202, в горски територии държавна собственост на територията на ТП Държавно горско стопанство Казанлък

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12-23-202 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.