Процедура № 6483 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Маджарово 05.01.2023 334,076.20 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Открит конкурс
Предмет „Попълване и отглеждане на тополови и дребноразмерни култури“ от Обект № 2391 и „Почвоподготовка, залесяване и отглеждане на тополови и дребноразмерни култури“ от Обект № 2392 в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Маджарово.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2391, 2392 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.