Процедура № 6492 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Ивайловград 04.01.2023 42,228.02 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет "Попълване и отглеждане на тригодишни тополови култури в Обект № 2020-Т, от териториалния обхват на ТП „ДГС Ивайловград“:

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект № 2020-Т 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.