Процедура № 6497 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тунджа 04.01.2023 344,861.25 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача открит конкурс Механизирана почвоподготовка, залесяване, попълване и оглеждане на горски култури в обект 2023-1

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2023-1 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.