Процедура № 6526 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Царево 26.01.2023 24,150.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Товарене, подвоз и разтоварване на едра строителна дървесина от временни складове на обекти за сеч с № 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 и 2309, находящи се на територията на ТП „ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308 и 2309 изгр, бл, срлп, цр, пяс 690 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 690 куб.м.