Процедура № 6531 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 20.12.2022 855.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет „Извършване на задължителни медицински прегледи на служителите на ТП „ДГС Стара река“ съгласно Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“ за срок от 12мес.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.