Процедура № 6534 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 07.12.2022 08.12.2022 108,075.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества на обект 2305-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2305-Е бк гбр брк трп яв шс бк гбр лп шс бк гбр шс см бк гбр здгл брз лп здгл бб чб гбр брз трп здгл гбр трп гбр бб гбр здб гбр гбр здб здгл бк гбр брз лп яв яс бк гбр трп ива бк см брз ива бк 0 куб.м. 138 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 760 куб.м. 87 куб.м. 991.00 куб.м.