Процедура № 6539 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара река 29.12.2022 30.12.2022 41,075.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества за обект 2304-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2304-Е здб бк гбр 0 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 294 куб.м. 83 куб.м. 378.00 куб.м.