Процедура № 6541 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Кипилово 09.12.2022 1,600.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява „ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ И ПОСОБИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДГС КИПИЛОВО”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.