Процедура № 6547 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 15.12.2022 16.12.2022 74,815.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества за обект 2301-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2301-Е Бук,Ясен,Явор 381 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 29 куб.м. 410.00 куб.м.