Процедура № 6550 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 197,235.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества на обект 2308-1

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2308-1 Бялбор,Смърч,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Благун,Габър,Бряст,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Мъждрян,Акация,Келявгабър,Върба,Клен,Череша,Шестил 104 куб.м. 49 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 1575 куб.м. 2 куб.м. 1732.00 куб.м.