Процедура № 6551 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 16.12.2022 19.12.2022 74,745.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества за обект 2302-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2302-Е Бук,Зимендъб,Благун,Трепетлика 373 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 386.00 куб.м.