Процедура № 6559 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 19.12.2022 20.12.2022 53,225.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества за обект 2302-1

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2302-1 Бялбор,Черенбор,Бук,Габър,Ясен,Трепетлика,Явор,Мъждрян,Акация,Върба,Череша,Шестил 8 куб.м. 35 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 361 куб.м. 67 куб.м. 476.00 куб.м.