Процедура № 6569 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 6569 на ДГС Айтос от 03.02.2023 е прекратена!
ДГС Айтос 03.02.2023 62,570.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2314.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2314 бб,чб 221 куб.м. 442 куб.м. 17 куб.м. 1314 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1535 куб.м.