Процедура № 6570 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6570 на ДГС Айтос от 03.02.2023 е прекратена!
ДГС Айтос 03.02.2023 55,790.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2315.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2315 бб,чб,бл,дри,мжд,цр 200 куб.м. 85 куб.м. 0 куб.м. 1163 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 1369 куб.м.