Процедура № 6574 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 19.01.2023 28,321.68 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 7

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
7 бк,гбр,трп,бл,цр 121 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 112 куб.м. 250 куб.м. 111 куб.м. 597 куб.м.