Процедура № 6576 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Ивайловград 08.02.2023 42,228.02 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс
Предмет Попълване и отглждане на тригодишни тополови култури в територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП ДГС Ивайловград

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2020-Т 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.