Процедура № 6577 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6577 на ДГС Ивайловград от 08.02.2023 е прекратена!
ДГС Ивайловград 08.02.2023 39,720.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина - сеч, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина - Обект 2306

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2306 здб, бл, гбр 10 куб.м. 32 куб.м. 0 куб.м. 951 куб.м. 951 куб.м. 0 куб.м. 993 куб.м.