Процедура № 6580 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 14.02.2023 153,627.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 2305 и 2308 включен в КЛФ 2023 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2305,2308 гбр,см,врб,трп,бк,чрш,кл,кгбр,здб,бб,яс,чб,мждр,брс,яв,брз,лп,шс 485 куб.м. 104 куб.м. 11 куб.м. 1426 куб.м. 1709 куб.м. 59 куб.м. 3794 куб.м.