Процедура № 6593 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара Загора 01.03.2023 64,944.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, в горски територии общинска собственост, в териториалният обхват на дейност ТП ДГС Стара Загора – обект №235115

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
235115 здб, цр, мждр, бл, бб, чб 0 куб.м. 118 куб.м. 36 куб.м. 430 куб.м. 1000 куб.м. 0 куб.м. 1584 куб.м.