Процедура № 6595 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Чирпан 06.03.2023 196,405.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Конкурс
Предмет Провеждане на конкурс за възлагане на дейности и продажба на стояща дървесина на корен в Обекти 236113 и 236114

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
236113 и 236114 здб, цр, гбр, срлп, кгбр, мжд, бл, едлп 419 куб.м. 1099 куб.м. 41 куб.м. 0 куб.м. 1791 куб.м. 0 куб.м. 3350 куб.м.