Процедура № 6597 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 07.03.2023 84,093.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Откритият конкурс
Предмет Откритият конкурс: извършване на добив на дървесина – сеч, разкройване на асортименти по БДС, извоз, рампиране до временен склад на добитата дървесина, обособен в обекти, както следва: за Обект № 2316

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2316 Бб, см, бк, здб, гбр, трп, яв, ива, брз, лп, ала 271 куб.м. 421 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 1389 куб.м. 0 куб.м. 2082 куб.м.