Процедура № 6621 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Централно Управление 31.03.2023 18.04.2023 Процедури по ЗЛОД Конкурс
Предмет Заповед за провеждане на конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) врайона на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Ропотамо" (ТП „ДЛС Ропотамо“), за ловностопанските райони: База за интензивно стопанисване на дивеча „Перла“ и държавен ловностопански район „Ропотамо“, включващ ловищата: „Бурхама“, „Равадиново“, „Клухаря“, „Веселие“ и „Ходжа юрт“, в обхвата на „Югоизточно държавно предприятие" (ЮИДП), гр. Сливен.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.