Процедура № 6624 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 14.03.2023 91,750.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет „Товарене, подвоз и разтоварване на прогнозни количества едра строителна дървесина и ОЗМ от временни складове на обекти за сеч №№ 2301; 2302; 2308; 2313; 2315; 2317; 2321, находящи се на територията на ТП „ДГС Малко Търново“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.