Процедура № 6632 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Ивайловград 30.03.2023 43,120.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Добив на дървесина - сеч, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина - Обект 2325;2326;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2325;2326; бл;здб;кгбр;цр;кдб; 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1078 куб.м. 0 куб.м. 1078 куб.м.