Процедура № 6638 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Твърдица 31.03.2023 44,562.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица", включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина от обект № 2319.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2319 бк 432 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 265 куб.м. 266 куб.м. 70 куб.м. 1034 куб.м.